TIME

Máy Đo Độ Nhám Bề Mặt Cầm Tay TIME 3110
31,240,000đ
Máy Đo Độ Dày Siêu Âm TIME 2110
13,354,000đ
NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI PORTABLE INFRARED THERMOMETER TI120/130/200/210
NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI PORTABLE INFRARED THERMOMETER TI120/130/200/210
Tạm hết hàng
Liên hệ
MÁY ĐO ĐỘ DÀY BẰNG SIÊU ÂM - ULTRASONIC THICKNESS GAUGE TT360
MÁY ĐO ĐỘ DÀY BẰNG SIÊU ÂM - ULTRASONIC THICKNESS GAUGE TT360
Tạm hết hàng
Liên hệ
Máy dò vết nứt bằng siêu âm - Ultrasonic Flaw Detector TUD 310
Máy dò vết nứt bằng siêu âm - Ultrasonic Flaw Detector TUD 310
Tạm hết hàng
Liên hệ
Thiết Bị Đo Độ Rung TIME TV310 / TV320
Thiết Bị Đo Độ Rung TIME TV310 / TV320
Tạm hết hàng
Liên hệ
Búa thử bê tông TC500N TIME TESTER
Búa thử bê tông TC500N TIME TESTER
Tạm hết hàng
Liên hệ
Thiết Bị Đo Độ Cứng Rockwell HARDNESS TESTER TH500
Thiết Bị Đo Độ Cứng Rockwell HARDNESS TESTER TH500
Tạm hết hàng
Liên hệ
MÁY ĐO ĐỘ DÀY LỚP PHỦ - COATING THICKNESS GAUGE TT270
MÁY ĐO ĐỘ DÀY LỚP PHỦ  - COATING THICKNESS GAUGE TT270
Tạm hết hàng
Liên hệ
Máy Đo Độ Cứng Để Bàn TIME 6101
Máy Đo Độ Cứng Để Bàn TIME 6101
Tạm hết hàng
Liên hệ
Máy đo độ cứng di động TIME®5300 (TH110)
Máy đo độ cứng di động TIME®5300 (TH110)
Tạm hết hàng
Liên hệ
Máy đo độ rung, gia tốc, tốc độ TIME 7230
Máy đo độ rung, gia tốc, tốc độ TIME 7230
Tạm hết hàng
Liên hệ
Máy Đo Độ Nhám Bề Mặt Cầm Tay TIME 3110
31,240,000đ
Máy Đo Độ Dày Siêu Âm TIME 2110
13,354,000đ
NHIỆT KẾ HỒNG NGOẠI PORTABLE INFRARED THERMOMETER TI120/130/200/210
Liên hệ
MÁY ĐO ĐỘ DÀY BẰNG SIÊU ÂM - ULTRASONIC THICKNESS GAUGE TT360
Liên hệ
Máy dò vết nứt bằng siêu âm - Ultrasonic Flaw Detector TUD 310
Liên hệ
Thiết Bị Đo Độ Rung TIME TV310 / TV320
Liên hệ
Búa thử bê tông TC500N TIME TESTER
Liên hệ
Thiết Bị Đo Độ Cứng Rockwell HARDNESS TESTER TH500
Liên hệ
MÁY ĐO ĐỘ DÀY LỚP PHỦ - COATING THICKNESS GAUGE TT270
Liên hệ
Máy Đo Độ Cứng Để Bàn TIME 6101
Liên hệ
Máy đo độ cứng di động TIME®5300 (TH110)
Liên hệ
Máy đo độ rung, gia tốc, tốc độ TIME 7230
Liên hệ

Top

0938696509