KYOWA

KYOWA

Bơm thử áp lực nước là một thiết bị được sử dụng để kiểm tra áp lực nước tại các vị trí như đường ống, mối nối hay xác định những hiện tượng rò gỉ nước ở một số công trình. Tuy chỉ là một vật dụng nhỏ bé xong nó giúp người lao động có thể kiểm soát được lượng nước, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mối nối, hạn chế được tình trạng vỡ đường ống trong quá trình sử dụng.

 
Bơm Thử Áp Lực KYOWA T-1000NDX

Liên hệ

Xuất xứ: Nhật Bản - Áp lực thử tối đa: 100 MPa- Đường kính ống…
Bơm Thử Áp Lực KYOWA T-500NDX

Liên hệ

Xuất xứ: Nhật Bản - Áp lực thử tối đa: 50 MPa- Đường kính ống…
Bơm Thử Áp Lực KYOWA T-300NDX

Liên hệ

  Xuất xứ: Nhật Bản - Áp lực thử tối đa: 30 MPa- Đường kính…
Bơm Thử Áp Lực KYOWA T-50KP

Liên hệ

  Xuất xứ: Nhật Bản - Áp lực thử tối đa: 50 kg/cm2- Đường kính…
Bơm Thử Áp Lực KYOWA T-100K

Liên hệ

Xuất xứ: Nhật Bản - Áp lực thử tối đa: 100 kg/cm2- Đường kính…
Bơm Thử Áp Lực KYOWA T-1000NDX

Liên hệ

Xuất xứ: Nhật Bản - Áp lực thử tối đa: 100 MPa- Đường kính ống…
Bơm Thử Áp Lực KYOWA T-500NDX

Liên hệ

Xuất xứ: Nhật Bản - Áp lực thử tối đa: 50 MPa- Đường kính ống…
Bơm Thử Áp Lực KYOWA T-300NDX

Liên hệ

  Xuất xứ: Nhật Bản - Áp lực thử tối đa: 30 MPa- Đường kính…
Bơm Thử Áp Lực KYOWA T-50KP

Liên hệ

  Xuất xứ: Nhật Bản - Áp lực thử tối đa: 50 kg/cm2- Đường kính…
Bơm Thử Áp Lực KYOWA T-100K

Liên hệ

Xuất xứ: Nhật Bản - Áp lực thử tối đa: 100 kg/cm2- Đường kính…

Top

0938696509