Máy Hàn Bu Lông CD

Máy hàng (CD) là sản phẩm hoàn hảo để hàn đinh tán hoàn hảo với các vật liệu khổ mỏng có bề mặt phẳng và sạch, bao gồm thép nhẹ, thép không gỉ, nhôm và đồng thau. 

Máy Hàn Bu Lông Stud Welder BMS-8N / NV - Soyer Germany

Liên hệ

Capacitor Discharge Stud Welder BMS-8N / NV
Máy Hàn Bu Lông Stud Welder BMS-8N / NV - Soyer Germany

Liên hệ

Capacitor Discharge Stud Welder BMS-8N / NV

Top