Impact Wrench

SSW 18 LTX 400 BL CORDLESS IMPACT WRENCH

Contact

Battery voltage: 18 VMaximum torque: 400 Nm / 295 ft. lbsBit…

Contact

- Square holder: 1/2"- Speed (RPM): 175 rpm- Max. loosening…
MÁY VẶN BU LÔNG KHÍ NÉN DRS 35-1/4''

Contact

Thương hiệu:  Mã sản phẩm:  601552000 Đầu vặn vuông: 1/4" Tốc…
NP 18 LTX BL 5.0 CORDLESS BLIND RIVET GUN

Contact

Battery voltage: 18 VRivet Ø all materials :2.4 - 5 mm // 3/32…
SSW 18 LTX 300 BL CORDLESS IMPACT WRENCH METABO

Contact

18V; METABOX 145 Battery voltage: 18 V Maximum torque :300 Nm…
SSW 18 LTX 400 BL CORDLESS IMPACT WRENCH

Contact

18V; CARDBOARD BOX - Battery voltage: 18 V;- Maximum torque:…
SSW 18 LTX 400 BL CORDLESS IMPACT WRENCH

Contact

Battery voltage: 18 VMaximum torque: 400 Nm / 295 ft. lbsBit…

Contact

- Square holder: 1/2"- Speed (RPM): 175 rpm- Max. loosening…
MÁY VẶN BU LÔNG KHÍ NÉN DRS 35-1/4''

Contact

Thương hiệu:  Mã sản phẩm:  601552000 Đầu vặn vuông: 1/4" Tốc…
NP 18 LTX BL 5.0 CORDLESS BLIND RIVET GUN

Contact

Battery voltage: 18 VRivet Ø all materials :2.4 - 5 mm // 3/32…
SSW 18 LTX 300 BL CORDLESS IMPACT WRENCH METABO

Contact

18V; METABOX 145 Battery voltage: 18 V Maximum torque :300 Nm…
SSW 18 LTX 400 BL CORDLESS IMPACT WRENCH

Contact

18V; CARDBOARD BOX - Battery voltage: 18 V;- Maximum torque:…

Top

0938696509