CÔNG TY TNHH MÁY MÓC HUP HONG VIỆT NAM

Địa chỉ của chúng tôi

Các chi nhánh

Malaysia
No. 34, Jalan KIP 1, Taman Perindustrial KIP Kepong, 52200 Kuala Lumpur
Xem Bản đồ Google
Điện thoại
+603 6277 4216

Số Fax
+603 6277 8920
Thời gian Mở cửa
Mon-Fri : 8:30am - 6:00pm
Sat / Sun / Public Holiday: Close

Website: hhmkl.com.my
Email: sales@hhmkl.com.my

Bản đồ
Singapore
101 Kitchener Road, #01-01 Jalan Besar Plaza, Singapore 208511
Xem Bản đồ Google
Điện thoại
+65 6298 7266

Số Fax
+65 6298 4486
Thời gian Mở cửa
Website: nim.com.sg
Email: sales@nim.com.sg

Bản đồ

Thông tin liên hệ

Top