Máy Hàn Bu Lông DA (Drawn Arc)

Phương pháp này ứng dụng cho:

- Các mối hàn bu lông cần khả năng chịu ứng suất cao
- Đối với đường kính đinh tán lớn từ M6 – M24 bắt buộc dùng phương pháp này.
- Được thiết kế cho các điều kiện hoạt động khắc nghiệt nhất của việc hàn bu lông
- Chuyên dành cho ngành thép, máy móc, container và đóng tàu

Máy Hàn Bu Lông Soyer BMK-12W

Liên hệ

Xuất xứ: Đức – Dòng hàn: 800A - Phạm vi hàn: M3-M12 - Thời gian…
Máy Hàn Bu Lông Soyer BMK-12W

Liên hệ

Xuất xứ: Đức – Dòng hàn: 800A - Phạm vi hàn: M3-M12 - Thời gian…

Top

0938696509