SOYER

SOYER

Chúng tôi cung cấp mọi thứ mà thế giới công nghệ hàn bu lông mang lại. Thiết bị hàn bu lông mini di động, súng hàn và bu lông hàn cũng như máy hàn bu lông CNC công nghệ cao.

Máy Hàn Bu Lông Soyer BMK-16i

Liên hệ

Xuất xứ: Đức – Dòng hàn: 100 - 1000 A - Phạm vi hàn: M3 - M16 …
Máy Hàn Bu Lông Soyer BMK-12W

Liên hệ

Xuất xứ: Đức – Dòng hàn: 800A - Phạm vi hàn: M3-M12 - Thời gian…
Máy Hàn Bu Lông Soyer BMS-8N

Liên hệ

Xuất xứ: Đức - Phạm vi hàn: M3-M8 - Năng suất hàn: 7-20 bu lông/phút…
Máy Hàn Bu Lông Soyer BMK-16i

Liên hệ

Xuất xứ: Đức – Dòng hàn: 100 - 1000 A - Phạm vi hàn: M3 - M16 …
Máy Hàn Bu Lông Soyer BMK-12W

Liên hệ

Xuất xứ: Đức – Dòng hàn: 800A - Phạm vi hàn: M3-M12 - Thời gian…
Máy Hàn Bu Lông Soyer BMS-8N

Liên hệ

Xuất xứ: Đức - Phạm vi hàn: M3-M8 - Năng suất hàn: 7-20 bu lông/phút…

Top

0938696509