TELWIN

Máy hàn Tig Telwin SUPERIOR TIG 422 AC/DC-HF/LIFT

Liên hệ

Xuất xứ: Italy - Nguồn: 400 V 3 pha - Hiệu suất: 91% - Dải dòng…
Máy hàn Tig Telwin SUPERIOR TIG 421 DC-HF/LIFT

Liên hệ

Xuất xứ: Italy - Nguồn: 85% - Dải dòng hàn: 5 - 350 A - Công…
Máy hàn Tig Telwin SUPERIOR TIG 251 DC-HF/LIFT VRD

Liên hệ

Xuất xứ: Italy  - Nguồn: 400 V 3 pha - Hiệu suất: 85 % - Dải…
Máy hàn Tig Telwin TECHNOLOGY TIG 182 AC/DC-HF/LIFT VRD

Liên hệ

Xuất xứ: Italy - Nguồn: 230 V 1 pha - Hiệu suất: 81% - Dải dòng…
Máy Hàn Bấm Telwin DIGITAL SPOTTER 7000

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 400 V 2 pha - Công suất tối đa: 27,3…
Máy Hàn TIG Telwin ADVANCE 227 XT MV/PFC VRD

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 200-240 V 1 pha - Dải dòng hàn: 10 -…
Máy Sạc Ắc Quy Telwin DEFENDER 20

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc - Điện áp sạc: 12 / 24 V - Dung lượng bình…
Máy Hàn Mig Telwin MAXIMA 270

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 20 - 250…
Máy Hàn Mig Telwin MAXIMA 230 SYNERGIC

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 20 - 220…
Máy Hàn Mig Telwin MAXIMA 200 SYNERGIC

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 20 - 170…
Máy Sạc Ắc Quy Telwin DEFENDER 8

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc - Điện áp sạc: 6 / 12 V - Dung lượng bình…
Máy hàn Tig Telwin INFINITY TIG 225 DC-HF/LIFT VRD

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 10 - 200…
Máy hàn Tig Telwin SUPERIOR TIG 422 AC/DC-HF/LIFT

Liên hệ

Xuất xứ: Italy - Nguồn: 400 V 3 pha - Hiệu suất: 91% - Dải dòng…
Máy hàn Tig Telwin SUPERIOR TIG 421 DC-HF/LIFT

Liên hệ

Xuất xứ: Italy - Nguồn: 85% - Dải dòng hàn: 5 - 350 A - Công…
Máy hàn Tig Telwin SUPERIOR TIG 251 DC-HF/LIFT VRD

Liên hệ

Xuất xứ: Italy  - Nguồn: 400 V 3 pha - Hiệu suất: 85 % - Dải…
Máy hàn Tig Telwin TECHNOLOGY TIG 182 AC/DC-HF/LIFT VRD

Liên hệ

Xuất xứ: Italy - Nguồn: 230 V 1 pha - Hiệu suất: 81% - Dải dòng…
Máy Hàn Bấm Telwin DIGITAL SPOTTER 7000

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 400 V 2 pha - Công suất tối đa: 27,3…
Máy Hàn TIG Telwin ADVANCE 227 XT MV/PFC VRD

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 200-240 V 1 pha - Dải dòng hàn: 10 -…
Máy Sạc Ắc Quy Telwin DEFENDER 20

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc - Điện áp sạc: 12 / 24 V - Dung lượng bình…
Máy Hàn Mig Telwin MAXIMA 270

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 20 - 250…
Máy Hàn Mig Telwin MAXIMA 230 SYNERGIC

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 20 - 220…
Máy Hàn Mig Telwin MAXIMA 200 SYNERGIC

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 20 - 170…
Máy Sạc Ắc Quy Telwin DEFENDER 8

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc - Điện áp sạc: 6 / 12 V - Dung lượng bình…
Máy hàn Tig Telwin INFINITY TIG 225 DC-HF/LIFT VRD

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 10 - 200…

Top

0938696509