TELWIN

Máy cắt Plasma Telwin SUPERIOR PLASMA 160

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 400 V 3 pha - Dải dòng cắt: 30 - 160…
Máy cắt Plasma Telwin SUPERIOR PLASMA 100

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 400 V 3 pha - Dải dòng cắt: 30 - 100…
Máy hàn điểm Telwin DIGITAL CAR SPOTTER 5500

Liên hệ

Xuất xứ: Italy - Nguồn: 230V 1 pha - Hệ số cosphi: 0,7 - Dòng…
Máy hàn Telwin Force 168 MPGE

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 10 - 150…
Máy hàn que Telwin INFINITY 220

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 20 - 200…
Máy Hàn Que TELWIN TECHNOLOGY 236 XT

Liên hệ

Xuất xứ : ITALY- Dòng hàn công suất cao, ổn định -Tích hợp khả…
Máy hàn Mig Telwin MASTERMIG 500

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 400 V 3 pha - Dải dòng hàn: 50 - 500…
Máy hàn Mig Telwin MASTERMIG 400

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 400 V 3 pha - Dải dòng hàn: 50 - 400…
Máy hàn Mig Telwin MASTERMIG 300

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 400 V 3 pha - Dải dòng hàn: 40 - 300…
Máy hàn Mig Telwin ELECTROMIG 230 WAVE

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 400 V 3 pha - Dải dòng hàn: 10 - 240…
Máy hàn que Telwin EURARC 422

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha/400 V 2 pha - Dải dòng hàn:…
Máy hàn que Telwin EURARC 322

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha/400 V 2 pha - Dải dòng hàn:…
Máy cắt Plasma Telwin SUPERIOR PLASMA 160

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 400 V 3 pha - Dải dòng cắt: 30 - 160…
Máy cắt Plasma Telwin SUPERIOR PLASMA 100

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 400 V 3 pha - Dải dòng cắt: 30 - 100…
Máy hàn điểm Telwin DIGITAL CAR SPOTTER 5500

Liên hệ

Xuất xứ: Italy - Nguồn: 230V 1 pha - Hệ số cosphi: 0,7 - Dòng…
Máy hàn Telwin Force 168 MPGE

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 10 - 150…
Máy hàn que Telwin INFINITY 220

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 20 - 200…
Máy Hàn Que TELWIN TECHNOLOGY 236 XT

Liên hệ

Xuất xứ : ITALY- Dòng hàn công suất cao, ổn định -Tích hợp khả…
Máy hàn Mig Telwin MASTERMIG 500

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 400 V 3 pha - Dải dòng hàn: 50 - 500…
Máy hàn Mig Telwin MASTERMIG 400

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 400 V 3 pha - Dải dòng hàn: 50 - 400…
Máy hàn Mig Telwin MASTERMIG 300

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 400 V 3 pha - Dải dòng hàn: 40 - 300…
Máy hàn Mig Telwin ELECTROMIG 230 WAVE

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 400 V 3 pha - Dải dòng hàn: 10 - 240…
Máy hàn que Telwin EURARC 422

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha/400 V 2 pha - Dải dòng hàn:…
Máy hàn que Telwin EURARC 322

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha/400 V 2 pha - Dải dòng hàn:…

Top

0938696509