Home
Sản phẩm       TELWIN             HÀN MMA / ARC             HÀN MIG - MAG             HÀN TIG             HÀN ĐIỂM             CẮT BẰNG TIA PLASMA             BÌNH ẮC QUY VÀ BỘ KHỞI ĐỘNG             THIẾT BỊ BẢO HỘ HÀN             PHỤ KIỆN VÀ VẬT LIỆU TIÊU HAO       OSTLING       TIME PRECISION & INSTRUMENTSG MACHINE       METABO             CÔNG CỤ KHÔNG DÂY             MÁY MÓC CHUYÊN DỤNG INOX             MÁY BƠM NƯỚC             PHỤ KIỆN             DỤNG CỤ ĐIỆN       PCE Instruments             Bench Top Hardness Tester             Climate Meter             Hardness Tester       NITCHI             PA-LĂNG XÍCH BẰNG TAY             PA-LĂNG XÍCH ĐIỆN             XE ĐẨY       COME UP             KÍCH CĂNG CÁP AC             KÍCH CĂNG CÁP DC             PA-LĂNG XÍCH       FAICOM ITALY       KYOWA             MÁY BƠM THỬ ÁP       MAGTRON MAGNETIC DRILLING MACHINE       SOYER STUD WELDING MACHINE       ĐÁ MÀI & CẮT TYROLIT
Catalogue 2019
Liên hệ
Tin tức
TUYỂN DỤNG

PCE Instruments

PCE Instruments

PCE Instruments


Infrared Thermometer PCE-IR 80

PCE-IR 80 Infrared thermometerFood thermometer for non-contact and contact measurement / Up to 330°C…

Climate Meter PCE-444

PCE-444 Climate MeterHandheld mini thermo-hygrometer measures air temperature, relative humidity, dew…

Profilometer PCE-RT 2000

Measurement parameters Ra, Rq, Rsm, Rsk, Rz, Rt, Rp, Rv, Rc Measuring ranges Ra, Rq, Rc: 0.005 μm ...…

Thickness Meter PCE-TG 300

Thickness meter PCE-TG 300Large measuring range / Up to 600 mm / Pulse-echo or echo-echo mode /  For…

Material Tester PCE-2550

Material tester PCE-2550Portable metal hardness tester with integrated impact mechanism /  For metallic…

Portable Metal Hardness Tester PCE-900

PCE-900 Portable metal hardness tester for metalsMeasurement of tensile strength / 9 materials pre-calibrated…

Hiển thị 1 đến 6 của 6 (1 trang)