METABO

Máy Cưa Lọng Metabo STEB 140
8,010,000đ
Bộ Máy Mài Khuôn Khí Nén Metabo DG 25 SET
1,780,000đ
Máy Mài Để Bàn Metabo DS 200 PLUS
6,930,000đ
Máy Chà Nhám Metabo SR 10-23 INTEC
1,610,000đ
Máy Siết Bu Lông Bắt Vít Không Dây Metabo SSW 18 LTX 300 BL
Liên hệ
Máy Cưa Góc Metabo KS 216 M LASERCUT
6,230,000đ
Máy Khoan Búa Dùng Pin Metabo KHA 18 LTX BL 24 QUICK SET ISA
Liên hệ
Bộ Pin LiHD & Sạc Metabo BASIC SET 3 X 4.0AH + ASC 55
9,250,000đ
Máy Vát Mép Metabo KFM 16-15 F
86,040,000đ
Máy Siết Bu Lông Bắt Vít Dùng Pin Metabo SSW 18 LTX 400 BL
Liên hệ
Máy Chà Nhám Đai Metabo BFE 9-20 SET
26,170,000đ
Máy Đánh Bóng Không Dây Metabo S 18 LTX 115
15,770,000đ
Máy Cưa Lọng Metabo STEB 140
8,010,000đ
Bộ Máy Mài Khuôn Khí Nén Metabo DG 25 SET
1,780,000đ
Máy Mài Để Bàn Metabo DS 200 PLUS
6,930,000đ
Máy Chà Nhám Metabo SR 10-23 INTEC
1,610,000đ
Máy Siết Bu Lông Bắt Vít Không Dây Metabo SSW 18 LTX 300 BL
Liên hệ
Máy Cưa Góc Metabo KS 216 M LASERCUT
6,230,000đ
Máy Khoan Búa Dùng Pin Metabo KHA 18 LTX BL 24 QUICK SET ISA
Liên hệ
Bộ Pin LiHD & Sạc Metabo BASIC SET 3 X 4.0AH + ASC 55
9,250,000đ
Máy Vát Mép Metabo KFM 16-15 F
86,040,000đ
Máy Siết Bu Lông Bắt Vít Dùng Pin Metabo SSW 18 LTX 400 BL
Liên hệ
Máy Chà Nhám Đai Metabo BFE 9-20 SET
26,170,000đ
Máy Đánh Bóng Không Dây Metabo S 18 LTX 115
15,770,000đ

Top

0938696509