METABO

Máy Cưa Lọng Metabo STEB 70 QUICK
Liên hệ
Máy Khoan Búa Dùng Pin Metabo SB 18 LT BL
9,390,000đ
Súng Thổi Khí Nén Metabo BP 200
360,000đ
Máy Mài Khuôn Khí Nén Metabo DG 700
3,800,000đ
Máy Khoan Không Dây Metabo POWERMAXX BS 12 BL
5,980,000đ
Máy Mài Góc Metabo WE 17-150 QUICK
5,690,000đ
Máy Mài Góc Metabo WEV 850-125 (Điều chỉnh tốc độ)
2,980,000đ
Máy Mài Góc Metabo W 750-125 SET (Ø125mm)
2,340,000đ
Bộ Máy Siết Bu Lông Góc Khí Nén Metabo DRS 68-1/2'' SET
2,130,000đ
Máy Mài Góc Metabo W 9-100 (Ø100mm)
3,220,000đ
Máy Chà Nhám Rung Metabo SXE 425 TURBOTEC
6,140,000đ
Máy Mài Góc Khí Nén Metabo DW 125
4,740,000đ
Máy Cưa Lọng Metabo STEB 70 QUICK
Liên hệ
Máy Khoan Búa Dùng Pin Metabo SB 18 LT BL
9,390,000đ
Súng Thổi Khí Nén Metabo BP 200
360,000đ
Máy Mài Khuôn Khí Nén Metabo DG 700
3,800,000đ
Máy Khoan Không Dây Metabo POWERMAXX BS 12 BL
5,980,000đ
Máy Mài Góc Metabo WE 17-150 QUICK
5,690,000đ
Máy Mài Góc Metabo WEV 850-125 (Điều chỉnh tốc độ)
2,980,000đ
Máy Mài Góc Metabo W 750-125 SET (Ø125mm)
2,340,000đ
Bộ Máy Siết Bu Lông Góc Khí Nén Metabo DRS 68-1/2'' SET
2,130,000đ
Máy Mài Góc Metabo W 9-100 (Ø100mm)
3,220,000đ
Máy Chà Nhám Rung Metabo SXE 425 TURBOTEC
6,140,000đ
Máy Mài Góc Khí Nén Metabo DW 125
4,740,000đ

Top

0938696509