METABO

Máy Mài Góc Metabo W 9-125 (Ø125mm)
3,360,000đ
Máy Mài Khuôn Khí Nén Metabo DG 700
3,800,000đ
Máy Thổi Hơi Nóng Metabo HGE 23-650 LCD
5,650,000đ
Máy Mài Góc Metabo W 9-100 (Ø100mm)
3,220,000đ
Máy Mài Khuôn Metabo GE 710 PLUS
6,150,000đ
Máy Mài Góc Metabo W 750-125 SET (Ø125mm)
2,340,000đ
Máy Thổi Hơi Nóng Metabo HG 20-600
3,550,000đ
Súng Thổi Khí Nén Metabo BP 200
360,000đ
Máy Mài Góc Metabo WEV 850-125 (Điều chỉnh tốc độ)
2,980,000đ
Đế Sạc Pin Metabo ASC 55 (55W - 4A)
1,320,000đ
Máy Đánh Bóng Metabo SE 17-200 RT
15,240,000đ
Máy Siết Bu Lông Góc Khí Nén Metabo DRS 35-1/4''
3,090,000đ
Máy Mài Góc Metabo W 9-125 (Ø125mm)
3,360,000đ
Máy Mài Khuôn Khí Nén Metabo DG 700
3,800,000đ
Máy Thổi Hơi Nóng Metabo HGE 23-650 LCD
5,650,000đ
Máy Mài Góc Metabo W 9-100 (Ø100mm)
3,220,000đ
Máy Mài Khuôn Metabo GE 710 PLUS
6,150,000đ
Máy Mài Góc Metabo W 750-125 SET (Ø125mm)
2,340,000đ
Máy Thổi Hơi Nóng Metabo HG 20-600
3,550,000đ
Súng Thổi Khí Nén Metabo BP 200
360,000đ
Máy Mài Góc Metabo WEV 850-125 (Điều chỉnh tốc độ)
2,980,000đ
Đế Sạc Pin Metabo ASC 55 (55W - 4A)
1,320,000đ
Máy Đánh Bóng Metabo SE 17-200 RT
15,240,000đ
Máy Siết Bu Lông Góc Khí Nén Metabo DRS 35-1/4''
3,090,000đ

Top

0938696509