METABO

Máy Mài Góc Metabo W 9-125 (Ø125mm)
3,600,000đ
Máy Mài Khuôn Metabo GE 710 PLUS
6,600,000đ
Máy Mài Khuôn Khí Nén Metabo DG 700
4,060,000đ
Máy Mài Góc Metabo W 750-125 SET (Ø125mm)
2,290,000đ
Đế Sạc Pin Metabo ASC 55 (55W - 4A)
1,320,000đ
Máy Mài Góc Metabo WEV 850-125 (Điều chỉnh tốc độ)
3,220,000đ
Máy Mài Góc Metabo W 9-100 (Ø100mm)
3,450,000đ
Máy Siết Bu Lông Góc Khí Nén Metabo DRS 35-1/4''
3,320,000đ
Bộ Pin LiHD & Sạc Nhanh Metabo BASIC SET 2 X LIHD 5.5AH + ASC 145
8,350,000đ
Máy Chà Nhám Rung Metabo SXE 450 TURBOTEC
8,530,000đ
Máy Khoan Không Dây Metabo POWERMAXX BS 12 BL
6,420,000đ
Súng Thổi Khí Nén Metabo BP 200
350,000đ
Máy Mài Góc Metabo W 9-125 (Ø125mm)
3,600,000đ
Máy Mài Khuôn Metabo GE 710 PLUS
6,600,000đ
Máy Mài Khuôn Khí Nén Metabo DG 700
4,060,000đ
Máy Mài Góc Metabo W 750-125 SET (Ø125mm)
2,290,000đ
Đế Sạc Pin Metabo ASC 55 (55W - 4A)
1,320,000đ
Máy Mài Góc Metabo WEV 850-125 (Điều chỉnh tốc độ)
3,220,000đ
Máy Mài Góc Metabo W 9-100 (Ø100mm)
3,450,000đ
Máy Siết Bu Lông Góc Khí Nén Metabo DRS 35-1/4''
3,320,000đ
Bộ Pin LiHD & Sạc Nhanh Metabo BASIC SET 2 X LIHD 5.5AH + ASC 145
8,350,000đ
Máy Chà Nhám Rung Metabo SXE 450 TURBOTEC
8,530,000đ
Máy Khoan Không Dây Metabo POWERMAXX BS 12 BL
6,420,000đ
Súng Thổi Khí Nén Metabo BP 200
350,000đ

Top

0938696509