Máy Hàn TIG

Máy hàn TIG (Tungsten Inert Gas) là máy hàn dùng điện cực tungsten không nóng chảy. Điện cực này chỉ dùng để duy trì hồ quang, tạo nhiệt lượng để làm nóng chảy vật liệu hàn và que hàn rời ngoài. Toàn bộ mối hàn, tia hồ quang, điện cực hàn và vật liệu hàn được phủ bởi một lớp khí trơ thường là argon hay helium. Dây hàn do đó phải kẹp chung với ống thổi khí, nối với chai khí trơ. Do dùng môi trường khí trơ nên kim loại không bị oxi hóa, do đó không cần dùng thuốc hàn.

Máy hàn Tig Telwin TECNICA TIG 190 DC LIFT VRD
16,720,000đ
Máy hàn Tig Telwin TECHNOLOGY TIG 230 DC-HF/LIFT VRD
40,110,000đ
Máy hàn Tig Telwin SUPERIOR TIG 251 DC-HF/LIFT VRD
Máy hàn Tig Telwin SUPERIOR TIG 251 DC-HF/LIFT VRD
Tạm hết hàng
48,470,000đ
Máy Hàn TIG Telwin ADVANCE 227 XT MV/PFC VRD
Máy Hàn TIG Telwin ADVANCE 227 XT MV/PFC VRD
Tạm hết hàng
23,400,000đ
Máy hàn Tig Telwin SUPERIOR TIG 252 AC/DC-HF/LIFT VRD
Máy hàn Tig Telwin SUPERIOR TIG 252 AC/DC-HF/LIFT VRD
Tạm hết hàng
71,870,000đ
Máy hàn Tig Telwin INFINITY TIG 225 DC-HF/LIFT VRD
Máy hàn Tig Telwin INFINITY TIG 225 DC-HF/LIFT VRD
Tạm hết hàng
Liên hệ
Máy hàn Tig Telwin SUPERIOR TIG 421 DC-HF/LIFT
Máy hàn Tig Telwin SUPERIOR TIG 421 DC-HF/LIFT
Tạm hết hàng
97,220,000đ
Máy hàn Tig Telwin TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC-HF/LIFT VRD
Máy hàn Tig Telwin TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC-HF/LIFT VRD
Tạm hết hàng
59,620,000đ
Máy hàn Tig Telwin TECHNOLOGY TIG 182 AC/DC-HF/LIFT VRD
Máy hàn Tig Telwin TECHNOLOGY TIG 182 AC/DC-HF/LIFT VRD
Tạm hết hàng
Liên hệ
Máy hàn Tig Telwin SUPERIOR TIG 422 AC/DC-HF/LIFT
Máy hàn Tig Telwin SUPERIOR TIG 422 AC/DC-HF/LIFT Sale
Tạm hết hàng
124,500,000đ 125,140,000đ
Máy hàn Tig Telwin SUPERIOR TIG 311 DC-HF/LIFT VRD
Máy hàn Tig Telwin SUPERIOR TIG 311 DC-HF/LIFT VRD
Tạm hết hàng
57,390,000đ
Máy hàn Tig Telwin TECNICA TIG 190 DC LIFT VRD
16,720,000đ
Máy hàn Tig Telwin TECHNOLOGY TIG 230 DC-HF/LIFT VRD
40,110,000đ
Máy hàn Tig Telwin SUPERIOR TIG 251 DC-HF/LIFT VRD
48,470,000đ
Máy Hàn TIG Telwin ADVANCE 227 XT MV/PFC VRD
23,400,000đ
Máy hàn Tig Telwin SUPERIOR TIG 252 AC/DC-HF/LIFT VRD
71,870,000đ
Máy hàn Tig Telwin INFINITY TIG 225 DC-HF/LIFT VRD
Liên hệ
Máy hàn Tig Telwin SUPERIOR TIG 421 DC-HF/LIFT
97,220,000đ
Máy hàn Tig Telwin TECHNOLOGY TIG 222 AC/DC-HF/LIFT VRD
59,620,000đ
Máy hàn Tig Telwin TECHNOLOGY TIG 182 AC/DC-HF/LIFT VRD
Liên hệ
Máy hàn Tig Telwin SUPERIOR TIG 422 AC/DC-HF/LIFT Sale
Máy hàn Tig Telwin SUPERIOR TIG 422 AC/DC-HF/LIFT
124,500,000đ 125,140,000đ
Máy hàn Tig Telwin SUPERIOR TIG 311 DC-HF/LIFT VRD
57,390,000đ

Top

0938696509