Máy Hàn MIG/MAG

Hàn MIG, hàn MAG là phương pháp hàn sử dụng hồ quang được thiết lập giữa dây điện cực nóng chảy và được cấp tự động vào chi tiết hàn. Hồ quang này sẽ được bảo vệ bằng dòng khí trơ hoặc khí có tính khử. Sự cháy của hồ quang được duy trì nhờ các hiệu chỉnh đặc tính điện của hồ quang. Chiều dài hồ quang và cường độ dòng điện hàn được duy trì tự động trong khi tốc độ hàn và góc điện cực được duy trì bởi thợ hàn.

Máy Hàn Mig Telwin MAXIMA 270

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 20 - 250…
Máy Hàn Mig Telwin MAXIMA 230 SYNERGIC

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 20 - 220…
Máy hàn Mig Telwin ELECTROMIG 230 WAVE

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 400 V 3 pha - Dải dòng hàn: 10 - 240…
Máy hàn Mig Telwin TECHNOMIG 225 DUAL SYNERGIC

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 20 - 220…
Máy Hàn Mig Telwin SUPERMIG 450i PACK

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 400 V 3 pha - Dải dòng hàn: 20 - 400…
Máy Hàn Mig Telwin SUPERMIG 350i PACK

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 400 V 3 pha - Dải dòng hàn: 20 - 270…
Máy Hàn Mig Telwin TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 20 - 170…
Máy Hàn Mig Telwin ELECTROMIG 330 WAVE

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 400 V 3 pha - Dải dòng hàn: 20 - 300…
Máy hàn Mig Telwin TECHNOMIG 260 DUAL SYNERGIC

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 20 - 250…
MÁY HÀN TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC

Liên hệ

- Dòng hàn mạnh mẽ, hiệu suất hàn cao - Bộ vi xử lý thông minh,…
Máy Hàn Mig Telwin TELMIG 281/2

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 40 - 270…
Máy Hàn Mig Telwin TELMIG 200/2

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 35 - 220…
Máy Hàn Mig Telwin MAXIMA 270

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 20 - 250…
Máy Hàn Mig Telwin MAXIMA 230 SYNERGIC

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 20 - 220…
Máy hàn Mig Telwin ELECTROMIG 230 WAVE

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 400 V 3 pha - Dải dòng hàn: 10 - 240…
Máy hàn Mig Telwin TECHNOMIG 225 DUAL SYNERGIC

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 20 - 220…
Máy Hàn Mig Telwin SUPERMIG 450i PACK

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 400 V 3 pha - Dải dòng hàn: 20 - 400…
Máy Hàn Mig Telwin SUPERMIG 350i PACK

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 400 V 3 pha - Dải dòng hàn: 20 - 270…
Máy Hàn Mig Telwin TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 20 - 170…
Máy Hàn Mig Telwin ELECTROMIG 330 WAVE

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 400 V 3 pha - Dải dòng hàn: 20 - 300…
Máy hàn Mig Telwin TECHNOMIG 260 DUAL SYNERGIC

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 20 - 250…
MÁY HÀN TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC

Liên hệ

- Dòng hàn mạnh mẽ, hiệu suất hàn cao - Bộ vi xử lý thông minh,…
Máy Hàn Mig Telwin TELMIG 281/2

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 40 - 270…
Máy Hàn Mig Telwin TELMIG 200/2

Liên hệ

Xuất xứ: ITALY - Nguồn: 230 V 1 pha - Dải dòng hàn: 35 - 220…

Top

0938696509