Máy Đo Độ Nhám Bề Mặt

Máy Đo Độ Nhám Bề Mặt Cầm Tay TIME 3110

Liên hệ

 Xuất xứ: Trung Quốc - Phạm vi đo: Ra: 0.05-6.5μm , Rz: 0.1-50μm…
THIẾT BỊ ĐO ĐỘ NHÁM BỀ MẶT TR100/110 SURFACE ROUGHNESS TESTER

Liên hệ

Kích thước nhỏ và giá cả kinh tế Phạm vi đo rộng phù hợp với…
Máy đo độ nhám bề mặt TIME 3200

Liên hệ

Có  thể áp dụng ở địa điểm sản xuất, phòng thí nghiệm, và xưởng…
Máy Đo Độ Nhám Bề Mặt Cầm Tay TIME 3110

Liên hệ

 Xuất xứ: Trung Quốc - Phạm vi đo: Ra: 0.05-6.5μm , Rz: 0.1-50μm…
THIẾT BỊ ĐO ĐỘ NHÁM BỀ MẶT TR100/110 SURFACE ROUGHNESS TESTER

Liên hệ

Kích thước nhỏ và giá cả kinh tế Phạm vi đo rộng phù hợp với…
Máy đo độ nhám bề mặt TIME 3200

Liên hệ

Có  thể áp dụng ở địa điểm sản xuất, phòng thí nghiệm, và xưởng…

Top

0938696509