Máy Hàn Rút Tôn

MÁY HÀN RÚT TÔN DIGITAL CAR SPOTTER 5500

Liên hệ

Xuất xứ: Italy - Nguồn: 230V 1 pha - Hệ số cosphi: 0,7 - Dòng…
MÁY HÀN BU LÔNG TELWIN ALUSPOTTER 6100

Liên hệ

Xuất xứ: Italy - Nguồn: 230V 1 pha - Đường kính bu lông: M3-M8…
MÁY HÀN RÚT TÔN 2 SÚNG TELWIN DIGITAL PULLER 5500 DUO

Liên hệ

Xuất xứ: Italy - Nguồn: 230V 1 pha - Hệ số cosphi: 0,8 - Dòng…
MÁY HÀN RÚT TÔN TỰ ĐỘNG TELWIN DIGITAL PULLER 5500

Liên hệ

Xuất xứ: Italy - Nguồn: 400V 2 pha - Hệ số cosphi: 0,8 - Dòng…
MÁY HÀN RÚT TÔN DIGITAL CAR SPOTTER 5500

Liên hệ

Xuất xứ: Italy - Nguồn: 230V 1 pha - Hệ số cosphi: 0,7 - Dòng…
MÁY HÀN BU LÔNG TELWIN ALUSPOTTER 6100

Liên hệ

Xuất xứ: Italy - Nguồn: 230V 1 pha - Đường kính bu lông: M3-M8…
MÁY HÀN RÚT TÔN 2 SÚNG TELWIN DIGITAL PULLER 5500 DUO

Liên hệ

Xuất xứ: Italy - Nguồn: 230V 1 pha - Hệ số cosphi: 0,8 - Dòng…
MÁY HÀN RÚT TÔN TỰ ĐỘNG TELWIN DIGITAL PULLER 5500

Liên hệ

Xuất xứ: Italy - Nguồn: 400V 2 pha - Hệ số cosphi: 0,8 - Dòng…

Top

0938696509