Bơm Thử Áp Lực T-K Series

Bơm Thử Áp Lực KYOWA T-50KP

Liên hệ

  Xuất xứ: Nhật Bản - Áp lực thử tối đa: 50 kg/cm2- Đường kính…
Bơm Thử Áp Lực KYOWA T-100K

Liên hệ

Xuất xứ: Nhật Bản - Áp lực thử tối đa: 100 kg/cm2- Đường kính…
Bơm Thử Áp Lực KYOWA T-50KP

Liên hệ

  Xuất xứ: Nhật Bản - Áp lực thử tối đa: 50 kg/cm2- Đường kính…
Bơm Thử Áp Lực KYOWA T-100K

Liên hệ

Xuất xứ: Nhật Bản - Áp lực thử tối đa: 100 kg/cm2- Đường kính…

Top

0938696509